Boramed w Warszawie - profesjonalna placówka medyczna
 
+48 22 25 01 577 - Bora Komorowskiego 21 lok. 307
 
+48 22 53 53 600 - Beli Bartoka 8 lok. U/A
Image
bg cookies

Dlaczego USGW placówkach Boramed?

Badania ultrasonograficzne odgrywają bardzo ważną rolę w nadzorowaniu przebiegu ciąży i obserwowaniu rozwoju płodu. Zgodnie z zaleceniem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego USG w ciąży o prawidłowym przebiegu powinno być przeprowadzone trzykrotnie: między 11. a 14. tygodniem, między 18. i 22. tygodniem i po 30. tygodniu ciąży.
 

Częstszego wykonywania tego badania wymagają między innymi pacjentki będące w ciąży bliźniaczej, chorujące na cukrzycę lub nadciśnienie. USG w ciąży pozwala lekarzowi na ocenę m.in. wagi płodu, zdiagnozowanie nieprawidłowości w jego rozwoju, ocenę ilości wód płodowych, budowy macicy, łożyska i wielu innych istotnych parametrów.

W Centrum Diagnostyki Płodu i Chorób Kobiecych Boramed w Warszawie wykonujemy USG i inne badania prenatalne zgodnie z obowiązującymi standardami. W ostatnich latach rola badania ultrasonograficznego w wykrywaniu wad wrodzonych płodu znacznie wzrosła.

W jakości diagnostyki prenatalnej znaczenie mają trzy czynniki:


CZŁOWIEK

Kwalifikacje i doświadczenie lekarza w przeprowadzaniu badań ultrasonograficznych u pacjentek ciężarnych to niezwykle istotna kwestia. Centrum Boramed oferuje USG w Warszawie w wykonaniu lekarzy, którzy praktykowali w najlepszych ośrodkach klinicznych w kraju i za granicą.

Jak wygląda USG w ciąży?

Po 11. tygodniu ciąży badanie ultrasonograficzne wykonuje się przez brzuch. Lekarz nakłada na brzuch specjalny żel ułatwiający przewodzenie fal ultradźwiękowych. Badanie jest w pełni bezpieczne, bezbolesne i trwa od kilku do kilkunastu minut. Pacjentka nie musi specjalnie przygotowywać się do tego badania. Warto, by założyła ubranie ułatwiające odsłonięcie brzucha.

Dzięki badaniu ultrasonograficznemu można stwierdzić m.in. czy u dziecka wystąpiła wada genetyczna w postaci zespołu Downa, Edwardsa, Turnera, wada rozwoju cewy nerwowej czy rozszczep podniebienia. Po 20. tygodniu ciąży można zdiagnozować wystąpienie wrodzonej wady serca.

SPRZĘT

Nawet najlepszy specjalista nie będzie w stanie wykorzystać swoich umiejętności, posługując się niewystarczającej jakości sprzętem. W Centrum Boramed wykonujemy USG w Warszawie aparatami firmy GE: Voluson E10, Voluson E8, Voluson E6, Voluson Expert 730. To system umożliwiający przeprowadzanie precyzyjnych badań prenatalnych, ginekologicznych, położniczych, jak również neonatologicznych czy radiologicznych. Dostępna aparatura wykorzystuje technologię obrazowania 3D i 4D.

OPROGRAMOWANIE

Sprzęt do ultrasonografii w Centrum Boramed w Warszawie posiada nowoczesne oprogramowanie niemieckiej firmy ASTRAIA pozwalające na dokładniejszą diagnostykę, opartą na budowaniu baz danych do porównywania wyników. Daje to zdecydowanie pełniejszy obraz diagnostyczny niż sama analiza danych uzyskanych z pomiarów płodu.

W Centrum Boramed wykonujemy prenatalne USG w Warszawie, które pozwala na:
ocenę prawidłowości rozwoju ciąży na każdym jej etapie,precyzyjne określenie wieku ciąży na wczesnym jej etapie,ustalenie wiarygodnego terminu porodu,precyzyjne oszacowanie ryzyka wystąpienia wad genetycznych już pod koniec pierwszego trymestru,ocenę tempa wzrastania płodu i wykrycie hipotrofii (za mała masa dziecka) lub makrosomii (za duża masa dziecka) na podstawie porównywania kolejnych pomiarów,szczegółową ocenę narządów płciowych kobiety, włącznie z oszacowaniem ryzyka onkologicznego w przypadku zmian guzowatych. 

Bez fałszywej skromności gwarantujemy Rodzicom oczekującym potomstwa diagnostykę prenatalną spełniającą najwyższe światowe standardy.

Oferowane usługi wykonywane są w:
Centrum Medyczne Boramed
ul. Bora Komorowskiego 21 lok. 307
Rejestracja tel. +48 22 25 01 577Rejestracja online
Centrum Medyczne Boramed KEN
ul. Beli Bartoka 8 lok. U/A
Rejestracja tel. +48 22 53 53 600Rejestracja online
Image

+48 22 25 01 577 - Bora Komorowskiego 21 lok. 307

+48 22 53 53 600 - Beli Bartoka 8 lok. U/A