Boramed w Warszawie - profesjonalna placówka medyczna
 
+48 22 25 01 577 - Bora Komorowskiego 21 lok. 307
 
+48 22 53 53 600 - Beli Bartoka 8 lok. U/A
Image
bg cookies

BoramedPulmonologia(choroby płuc)

Pulmonologia jest specjalnością medyczną zajmującą się chorobami płuc. Najczęstsze choroby płuc, które diagnozuje i leczy pulmonolog (specjalista chorób płuc), to astma, POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc - choroba odtytoniowa), obturacyjny bezdech senny.
 

Pulmonolog diagnozuje również guzy płuc oraz przyczyny kaszlu. Zajmuje się także rzadkimi chorobami płuc, takimi jak mykobakteriozy, czy choroby śródmiąższowe płuc (włóknienie płuc). Do najczęstszych objawów będących powodem konsultacji pulmonologicznychnależą: kaszel przewlekły, duszność, świsty w płucach, nieprawidłowe wyniki badań radiologicznych płuc, krwioplucie.

Oferowane usługi wykonywane są w:
Image

+48 22 25 01 577 - Bora Komorowskiego 21 lok. 307

+48 22 53 53 600 - Beli Bartoka 8 lok. U/A