Boramed w Warszawie - profesjonalna placówka medyczna
 
+48 22 25 01 577 - Bora Komorowskiego 21 lok. 307
 
+48 22 53 53 600 - Beli Bartoka 8 lok. U/A

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo do dostępu do
dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń
zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi
ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.
Placówka BORAMED CENTRUM MEDYCZNE nie pobiera opłaty za udostępnienie
dokumentacji medycznej po raz pierwszy.

Forma złożenia wniosku o wydanie dokumentacji medycznej jest dowolna- ustna, mailowa,
pisemna.

W celu usprawnienia procesu i przyspieszenia przygotowania prosimy jednak o wypełnienie i
dostarczenie/przesłanie wniosków:

Udostępnienie dokumentacji może nastąpić w jeden ze wskazanych sposobów:

 1. poprzez zapewnienie wglądu w placówce Boramed z zapewnieniem możliwości sporządzenia
  notatek lub zdjęć;
 2. poprzez sporządzenie wyciągu z dokumentacji;
 3. poprzez sporządzenie odpisu dokumentacji;
 4. poprzez sporządzenie kopii (papierowej/skanu) lub wydruku dokumentacji;
 5. na informatycznym nośniku danych;
 6. poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub
  zdrowia pacjenta;
 7. w przypadku, w którym udostępnienie dotyczy zdjęć rentgenowskich wykonanych na kliszy –
  poprzez udostępnienie za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.


Wydanie dokumentacji medycznej będzie możliwe po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy /osoby odbierającej dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem, a także, w określonych przypadkach (udostępnienie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej)- poprzez zadanie pytań weryfikacyjnych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami- udostępnianie dokumentacji medycznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, tzn. możliwie jak najszybciej.

 

Czas przygotowania dokumentacji - zależy od ilości dokumentacji, ilości wizyt odbytych w Placówce. O kolejności przygotowania dokumentacji decyduje kolejność wpłynięcia wniosków. O gotowej do odbioru dokumentacji informujemy swoich pacjentów.

 

Szczegóły udostępniania otrzymacie Państwo pod numerem telefonu Przychodni. Przepisy prawne odnośnie dokumentacji zawarte są w Karcie Praw Pacjenta.

Badanie opinii i satysfakcji pacjenta https://ankietazdrowiepzu.webankieta.pl/

Image

+48 22 25 01 577 - Bora Komorowskiego 21 lok. 307

+48 22 53 53 600 - Beli Bartoka 8 lok. U/A