Boramed w Warszawie - profesjonalna placówka medyczna
 
+48 22 25 01 577 - Bora Komorowskiego 21 lok. 307
 
+48 22 53 53 600 - Beli Bartoka 8 lok. U/A
Image
bg cookies

Test PAPP-Adiagnostyka prenatalna

Uzupełnieniem badania USG jest badanie dodatkowych markerów we krwi matki, tzw. test PAPP-A. Test PAPP-A wykonuje się pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży. Badanie polega na pobraniu próbki krwi od matki. We krwi matki oznacza się poziom dwóch białek: wolnej podjednostki beta-HCG oraz białka PAPP-A. Ważne jest, aby to badanie było wykonane na odpowiednim sprzęcie laboratoryjnym - tylko wtedy wynik testu jest wiarygodny.
 

 

TEST PAPP-A W POLSCE

W Polsce ginekolodzy najczęściej wykonują test PAPP-A tylko w pewnej zaawansowanej grupie wiekowej lub w przypadku wątpliwości w badaniu USG. Należy podkreślić, że test PAPP-A jest integralną częścią przesiewowego nieinwazyjnego testu pierwszego I-go trymestru i został pomyślany do diagnostyki u każdej ciężarnej. W niektórych krajach, np. w Wielkiej Brytanii test ten podwójny (USG + test PAPP-A) jest oferowany w ramach ubezpieczenia zdrowotnego każdej ciężarnej bez względu na wiek i stanowi standard opieki ginekologa.

Należy podkreślić, że w roku 2009 Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wydało rekomendacje dotyczące prenatalnej diagnostyki genetycznej, w których zaleca wykonanie nieinwazyjnego testu I-go trymestru (USG + test PAPPA) u każdej ciężarnej do 40 roku życia. Kobietom po 40 roku życia rekomenduje inwazyjną diagnostykę genetyczną.


KORZYŚCI

Test PAPP-A jest przesiewowym badaniem, wykonywanym głównie w celu zdiagnozowania zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau u płodu. Test PAPPA jest podstawowym badaniem w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej. Przykładowo dokładność testu potrójnego wynosi około 60%, zaś testu PAPP-A aż około 90%. Ponadto test przesiewowy wykonany w pierwszym trymestrze pozwala wskazać możliwość wystąpienia kilkudziesięciu innych zespołów genetycznych i wad rozwojowych.


WYNIK POZYTYWNY – CO DALEJ

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego w teście PAPP-A zalecamy wykonanie badań dodatkowych - amniopunkcji czy biopsji trofoblastu. Pozytywny wynik testu PAPP-A nie oznacza bowiem, że płód rzeczywiście ma wady genetyczne. Należy pamiętać, że jedynie około jedna kobieta na pięćdziesiąt z wynikiem dodatnim rodzi ostatecznie dziecko z zespołem Downa.

 

Oferowane usługi wykonywane są w:
Centrum Medyczne Boramed
ul. Bora Komorowskiego 21 lok. 307
Rejestracja tel. +48 22 25 01 577Rejestracja online
Centrum Medyczne Boramed KEN
ul. Beli Bartoka 8 lok. U/A
Rejestracja tel. +48 22 53 53 600Rejestracja online
Image

+48 22 25 01 577 - Bora Komorowskiego 21 lok. 307

+48 22 53 53 600 - Beli Bartoka 8 lok. U/A