Boramed w Warszawie - profesjonalna placówka medyczna
 
+48 22 25 01 577 - Bora Komorowskiego 21 lok. 307
 
+48 22 53 53 600 - Beli Bartoka 8 lok. U/A

I WSTĘP

W celu ochrony Twojej prywatności i przekazania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności. Dostosowaliśmy ją do standardów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).W celu ochrony Twojej prywatności i przekazania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności. Dostosowaliśmy ją do standardów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

 • Korzystając ze strony internetowej boramed.pl współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Boramed Centrum Medyczne sp. z o.o., KRS: 0000526705, NIP: 1132881802, REGON: 147476237, ul. Bora-Komorowskiego 21/307, 03-982 Warszawa występujący dalej pod nazwą Boramed – Ursynów (placówka medyczna przy ul. Beli Bartoka 8 lok. U/A, 02-787 Warszawa) oraz Boramed Centrum Medyczne sp. z o.o., KRS: 0000526705, NIP: 1132881802, REGON: 147476237, ul. Bora-Komorowskiego 21/307, 03-982 Warszawa, dalej Boramed - Praga.
 • Boramed – Ursynów oraz Boramed – Praga wspólnie wyznaczają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym danych medycznych, w celu umożliwienia Ci korzystania ze strony internetowej boramed.pl, wykonania usługi medycznej, w szczególności rezerwacji wizyty/badania, obsługi rezerwacji wizyty/badania, zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, założenia dokumentacji medycznej i jej archiwizacji, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia.
 • Odpowiedzialność w zakresie danych osobowych spoczywa na Boramed – Praga, która pełni rolę lidera wśród wymienionych współadministratorów.
 • To Boramed – Praga wypełnia wobec Ciebie wszelkie obowiązki wynikające z RODO, przede wszystkim obowiązek informacyjny z art. 13 RODO. Jeśli chcesz zrealizować przysługujące Ci na gruncie RODO prawa, o których poniżej, zalecamy abyś zwrócił się właśnie do Boramed – Praga. Możesz też skontaktować się z drugim współadministratorem Boramed - Ursynów, który przekaże Twoje żądanie do Boramed – Praga – lidera.
 • Punktem kontaktowym współadministratorów jest Boramed – Praga, z którą kontakt możesz nawiązać na kilka sposobów:
 • wysyłając wiadomość e- mail na adres: IOD@boramed.pl
 • wysyłając list na adres: Boramed Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Bora-Komorowskiego 21/307, 03-982 Warszawa.
 1. Boramed – Ursynów i Boramed – Praga powołali Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się poprzez: IOD@boramed.pl


Rekomendowanym sposobem nawiązania kontaktu w zakresie Twoich danych osobowych jest kontakt mailowy.


II DANE OSOBOWE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA 

Na stronie internetowej boramed.pl dane osobowe są zbierane jedynie przy zapisach on-line na wizyty lekarskie. Na stronie internetowej boramed.pl możesz zapisać się na wizytę do wybranego lekarza poprzez założone indywidulanie konto w zakładce Portal Pacjenta. Do założenia indywidulanego konta przez Portal Pacjenta niezbędnym jest podanie danych wskazanych w formularzu rejestracji. Podany przez Ciebie adres e-mail w formularzu rejestracji przy zakładaniu indywidualnego konta w Portalu Pacjenta będzie stanowił login do konta. Hasło dostępu do indywidulanego konta pacjenta jest ustalany przez pacjenta.
Wskazany przez Ciebie adres e-mail wykorzystujemy do przesłania potwierdzenia zapisu na wybraną wizytę lekarską względnie jej odwołanie.
Ponadto, musisz podać login (dowolnie wybrany przez Ciebie w placówce współadministratorów lub generowany na podstawie Twojego imienia i nazwiska albo Twojego adresu e-mail lub generowany losowo) oraz hasło (generowane losowo), które zostaną aktywowane w placówce Boramed - Praga lub Boramed - Ursynów.
Te dane są automatycznie powiązane z Twoimi danymi gromadzonymi w systemie informatycznym placówki współadministratorów.

 • Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe (w tym dane szczególnie chronione dotyczące rodzaju umówionej wizyty/badania) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu profilaktyki zdrowotnej i innych celach wskazanych w tym przepisie, na które składają się także udzielanie świadczeń zdrowotnych przez współadministratorów;
 • dokonanie rezerwacji wizyty za pomocą strony internetowej boramed.pl poprzez Portal Pacjenta – na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO, art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO;
 • wystawianie faktury lub innego odpowiedniego dokumentu księgowego i przechowywanie go zgodnie z wymogami księgowymi (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli obowiązek prawny spoczywający na współadministratorach);
 • twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z dokonanej rezerwacji.

Podanie danych wymaganych w formularzu rejestracji przy zakładaniu konta indywidulanego w Portalu Pacjenta jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne w celu zapisania się na wizytę za pomocą strony internetowej boramed.pl przez Portal Pacjenta.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu dokonanej rezerwacji. 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie hostingodawca, z którego usług korzystają współadministratorzy w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu, z którego korzystają współadministratorzy, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.

III. TWOJE PRAWA I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Poniżej przedstawiamy Twoje prawa generalnie przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez współadministratorów:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – korzystając z tego prawa należy wskazać szczególną sytuację, która w Twojej ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych – o ile współadministrator uzyskał dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez współadministratorów – organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z Boramed - Praga – Liderem, np. poprzez email. Możesz również wybrać inną formę kontaktu wskazaną w punkcie pierwszym niniejszej polityki prywatności. Konieczne może być jednak zweryfikowanie Twojej tożsamości.

IV. INFORMACJA O PROFILOWANIU

Twoje dane są przetwarzane w sposób automatyczny, jednak Boramed - Praga i Boramed – Ursynów nie dokonują profilowania Twoich danych ani nie podejmują wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które mogłyby wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub wpłynąć na Ciebie w istotny sposób. Wyjątkiem są narzędzia marketingowe stosowane przez współadministratorów. Boramed – Praga i Boramed - Ursynów korzystają z narzędzi Google AdWords i Google AdSense, które służą do tworzenia personalizowanej reklamy, a więc opierają się na profilowaniu (szczegóły w części dotyczącej plików cookies).

V. ZABEZPIECZENIA

Współadministratorzy gwarantują poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmują wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych, m.in. poprzez zastosowanie certyfikatu SSL.

VI. PLIKI COOKIES

Podczas przeglądania strony internetowej boramed.pl są używane pliki „cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego w związku korzystaniem z witryny. Pliki ,,cookies” są to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej.

Stosowane przez stronę pliki „cookies" są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować stronę www indywidualnie każdemu odwiedzającemu. Pliki „cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Strona stosuje dwa rodzaje plików „cookies":

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego stronę internetową i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia odwiedzającego stronę. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia odwiedzającego stronę internetową.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego stronę internetową i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia odwiedzającego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia odwiedzającego stronę.

Strona wykorzystuje pliki „cookies" w następujących celach:

 1. konfiguracji strony internetowej,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający witrynę korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/,
 3. określania profilu odwiedzającego witrynę w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google AdWords, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/,
 4. popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

VII. LOGI SERWERA

Odwiedzając stronę boramed.pl, Twoje urządzenie przesyła zapytanie do serwera, na którym przechowywana jest strona. Logi obejmują przede wszystkim numer IP Twojego urządzenia, datę i czas wysłania zapytania, informacje o używanym przez Ciebie systemie operacyjnym oraz Twojej przeglądarce internetowej.
Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Nie są one zapisywane w połączeniu z Twoimi danymi osobowymi, więc nie służą identyfikacji. Ich zadaniem jest pomoc w ulepszaniu strony internetowej boramed.pl.

Image

+48 22 25 01 577 - Bora Komorowskiego 21 lok. 307

+48 22 53 53 600 - Beli Bartoka 8 lok. U/A